t fastener

t fastener teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
t fastener t bağlantı elemanı

t fastener terimi için benzer kelimeler ve anlamları

dome fastener kubbe bağlantı elemanı
fastener raptiye
patent fastener patent bağlantı elemanı
press fastener bağlantı elemanı
slide fastener slayt raptiye
snap fastener çıtçıt
zip fastener fermuar
hook and loop fastener kanca ve halka tutturucu
velcro fastener cırt raptiye
paper fastener kağıt raptiye
loop fastener halka raptiye
brass fastener pirinç bağlantı elemanı
fastener torque sabitleme torku
quick release fastener çabuk açılan bağlantı elemanı
screw fastener vida bağlantı elemanı
captive fastener esir raptiye
plastic fastener plastik bağlantı elemanı
metal fastener metal bağlantı
clip fastener klip raptiye
belt fastener kemer raptiye
fastener head raptiye kafası
toggle fastener geçiş raptiye
fastener assembly bağlantı elemanı montajı
rail fastener ray bağlantı elemanı
fastener hole bağlantı deliği
cable fastener kablo tutucusu
mounting fastener bağlantı elemanı
quick fastener hızlı bağlantı elemanı
fastener screw bağlantı vidası
quarter turn fastener çeyrek tur fermuar
fastener size raptiye boyutu
fastener thread raptiye ipliği
fastener system bağlantı elemanı sistemi
bolt fastener cıvata bağlantı elemanı
fastener industry bağlantı elemanı endüstrisi
brass paper fastener pirinç kağıt raptiye
panel fastener panel bağlantı elemanı
wall fastener duvar bağlantı elemanı
torque fastener tork bağlantı elemanı
click fastener raptiye tıklayın
zipper fastener fermuar raptiye
bracket fastener bağlantı elemanı
fastener quality act raptiye kalite kanunu
automotive fastener otomotiv bağlantı elemanı
fastener material raptiye malzemesi
wire fastener tel bağlantı
concealed fastener gizli bağlantı elemanı
fastener grade raptiye notu
locking fastener bağlantı elemanı
fastener length bağlantı elemanı uzunluğu