d'appoint

d'appoint teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
d'appoint d # 039; tayin

d'appoint terimi için benzer kelimeler ve anlamları

19'-o''- 19'-6'' garage 19 & # 039; -o & # 039; & # 039; - 19 & # 039; -6 & # 039; & # 039; garaj
appoint atamak
constitute and appoint oluştur ve ata
i appoint tayin ediyorum
shall appoint tayin eder
make, constitute and appoint yap, oluştur ve ata
appoint a receiver bir alıcı ata
may appoint atanabilir
i hereby appoint burada tayin ediyorum
nominate and appoint aday göster ve ata
appoint a proxy bir vekil tayin etmek
will appoint atanacak
power to appoint tayin etme yetkisi
appoint proxies vekil tayin etmek
wishes to appoint atamak istiyor
appoint a meeting toplantı atamak
hereby constitute and appoint burada oluşturur ve tayin eder
right to appoint tayin hakkı
appoint attorney avukat tayin etmek
appoint officers memur tayin etmek
desires to appoint tayin etme arzusu
appoint a person bir kişiyi atamak
appoint a guardian vasi tayin etmek
appoint counsel avukat tayin etmek
appoint out tayin etmek
hereby make, constitute and appoint işini yapın, oluşturun ve atayın
appoint or remove tayin et veya kaldır
appoint for tayin etmek
appoint a lawyer avukat tayin etmek
make an appoint randevu almak
to appoint a new president yeni bir başkan atamak
appoint and remove tayin et ve kaldır
appoint a deputy bir milletvekili atamak
appoint an alternate alternatif atamak
appoint a manager yönetici atamak
appoint proxy vekil tayin et
appoint or dismiss tayin etmek ya da görevden almak
appoint a representative temsilci atamak
appoint an umpire hakem tayin etmek
seeking to appoint tayin etmek isteyen
appoint agents ajanları atamak
may by order appoint siparişe göre olabilir
do appoint randevu al
may from time to time appoint zaman zaman atamak
shall not appoint tayin edilmeyecek
appoint an administrator yönetici atamak
appoint him as onu olarak atamak
appoint an employee çalışan tayin etmek
in order to appoint tayin etmek için
appoint a solicitor avukat tayin etmek