n full swing

n full swing teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
n full swing n tam salıncak

n full swing terimi için benzer kelimeler ve anlamları

full swing tam salıncak
in full swing bütün hızıyla
is in full swing tüm hızıyla
to be in full swing tüm hızıyla olmak
get into full swing tüm hızıyla girmek
are in full swing tüm hızıyla
was in full swing tüm hızıyla
gets into full swing tüm hızıyla giriyor
has been in full swing tüm hızıyla olmuştur
were in full swing tüm hızıyla
in a full swing tam bir hızla
swing into full gear tam vitese takmak
is now in full swing şimdi tüm hızıyla
at full swing tam hızıyla
is already in full swing zaten tüm hızıyla
summer is in full swing yaz tüm hızıyla
the season is in full swing mevsim tüm hızıyla
carnival in full swing tüm hızıyla karnaval
moves into full swing tam hızıyla hareket eder
was already in full swing zaten tüm hızıyla
holiday season in full swing tam hızıyla tatil sezonu
be at full swing tam hızda olmak
revolution in full swing tüm hızıyla devrim
will be in full swing tüm hızıyla olacak
still in full swing hala tam hızıyla
preparations are in full swing hazırlıklar tüm hızıyla
bi-swing bi-salıncak
checked swing kontrol edilmiş salıncak
mood swing ruh hali salıncak
not enough room to swing a cat kediyi sallayacak kadar yer yok
reverse swing ters dönüş
swing salıncak
swing bridge salıncak köprüsü
swing by sallanmak
swing door salıncak kapısı
swing into action eyleme geçmek
swing leg salıncak ayağı
swing loan hızlı kredi
swing low, sweet chariot alçaktan dön, tatlı araba
swing shift otomatik vites
swing space dönme alanı
swing state dönme durumu
swing vote hızlı oy
swing voter salıncak seçmeni
swing-music salıncak-müzik
swing-wing salıncak kanat
western swing batı salıncak
get into the swing of things işlerin hızına girmek
swing out dışarı fırlatmak
swing arm salıncak kolu