x type

x type teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
x type x tipi