w3c compliant

w3c compliant teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
w3c compliant w3c uyumlu

w3c compliant terimi için benzer kelimeler ve anlamları

w3c standard w3c standardı
w3c markup w3c işaretlemesi
w3c specification w3c özellikleri
world wide web consortium (w3c) dünya çapında web konsorsiyumu (w3c)
w3c complaint w3c şikayet
w3c recommendations w3c önerileri
w3c-conform w3c-uyumlu
w3c member w3c üyesi
compliant or non compliant uyumlu veya uyumlu olmayan
compliant uysal
in-compliant içinde uyumlu
non-compliant uyumsuz
sharia-compliant şeriata uygun
compliant with ile uyumlu
fully compliant tam uyumlu
rohs compliant rohs uyumlu
legally compliant yasal olarak uyumlu
to be compliant uyumlu olmak
is compliant uyumlu
are compliant uyumlu
is compliant with ile uyumlu
not compliant uyumlu değil
remain compliant uyumlu kalmak
ce compliant ce uyumlu
deemed compliant uyumlu sayılır
ada compliant ada uyumlu
are compliant with ile uyumlu
fully compliant with tam uyumlu
compliant manner uyumlu bir şekilde
iso compliant iso uyumlu
voc compliant voc uyumlu
to be compliant with uyumlu olmak
stay compliant uyumlu kalmak
being compliant uyumlu olmak
compliant product uyumlu ürün
compliant behavior uyumlu davranış
become compliant uyumlu olmak
compliant tender uygun teklif
hipaa compliant hipaa uyumlu
compliant patient uyumlu hasta
fda compliant fda uyumlu
non-compliant products uyumlu olmayan ürünler
is not compliant uyumlu değil
compliant system uyumlu sistem
compliant use uyumlu kullanım
more compliant daha uyumlu
non-compliant behavior uyumlu olmayan davranış
compliant for için uyumlu
energy star compliant enerji yıldızı uyumlu
compliant party uyumlu parti