w.b. drops

w.b. drops teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
w.b. drops w.b. damla

w.b. drops terimi için benzer kelimeler ve anlamları

bottom drops out, the alttan düşer
drops damla
ear drops kulak damlası
eye drops gözyaşı
knockout drops nakavt düşer
nose drops burun damlası
cough drops öksürük pastili
drops below altına düşer
drops off düşer
drops down aşağı düşen
drops by düşer
chocolate drops çikolata damla
saline drops tuzlu su damlaları
the penny drops kuruş düşer
antibiotic eye drops antibiyotik göz damlası
drops of water su damlaları
few drops birkaç damla
drops dead ölü düşüyor
dummy drops kukla damla
medicated drops ilaçlı damla
lubricant eye drops yağlayıcı göz damlası
rewetting drops ıslanma damlaları
drops sharply keskin düşer
eyes drops göz damlası
lubricating eye drops yağlama göz damlası
nasal drops burun damlası
saline nose drops serum fizyolojik burun damlaları
it drops düşer
further drops daha fazla damla
double drops çift damla
spice drops baharat damla
drops back geri düşer
a few drops birkaç damla
instill drops aşılamak
oral drops oral damla
liquid drops sıvı damlaları
drops from dan düşer
salt water drops tuzlu su damlaları
drops per minute dakikada damla
pressure drops below basınç düşüyor
drops down from düşmek
candy drops şeker damlası
relay drops out röle düşer
drops dramatically önemli ölçüde düşer
steroid eye drops steroid göz damlası
crystal drops kristal damla
dilating drops dilatasyon damlaları
drops of jupiter jüpiter damlaları
drips and drops damlar ve düşer
drops out of sight gözden düşüyor