g tubes

g tubes teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
g tubes g tüpleri

g tubes terimi için benzer kelimeler ve anlamları

bronchial tubes bronşlar
down the tubes tüplerin aşağısı
fallopian tubes fallop tüpleri
tubes borular
ear tubes kulak tüpleri
tubes tied tüpler bağlı
pipes and tubes borular ve tüpler
pe tubes pe tüpler
tubes and pipes tüpler ve borular
go down the tubes tüpleri aşağıya indir
microcentrifuge tubes mikrosantrifüj tüpleri
cigarette tubes sigara tüpleri
slip tubes kayma tüpleri
tympanostomy tubes timpanostomi tüpleri
bundle of tubes tüp demeti
conical tubes konik borular
plugged tubes tıkalı tüpler
solar tubes güneş tüpleri
cold drawn tubes soğuk çekilmiş borular
torpedo tubes torpido tüpleri
crimp tubes kıvrılmış borular
tubes in ears kulak tüpleri
bundles of tubes tüp demetleri
precision tubes hassas borular
alloy tubes alaşımlı borular
carbon steel tubes karbonlu çelik borular
tubes plugged tıkalı tüpler
sperm tubes sperm tüpleri
serum separator tubes serum ayırıcı tüpler
tyres and tubes lastikler ve borular
calandria tubes calandria tüpleri
squeezable tubes sıkılabilir borular
ray tubes ışın tüpleri
seamless stainless steel tubes dikişsiz paslanmaz çelik borular
laminate tubes laminat tüpler
bank of tubes tüp bankası
j tubes j tüpleri
screw cap tubes vidalı kapaklı tüpler
exchange tubes borular
light bulbs and tubes ampuller ve tüpler
form tubes form tüpleri
freezing tubes donma boruları
admiralty tubes amiral tüpler
ridged tubes çıkıntılı tüpler
fluorescent light tubes floresan ışık tüpleri
tubes bundle tüpler demeti
dedicated tubes özel borular
cylinders, spheres and tubes silindirler, küreler ve borular
hoses and tubes hortumlar ve borular
lining of the bronchial tubes bronşiyal tüplerin astarı