i accept the end user license agreement

i accept the end user license agreement teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
i accept the end user license agreement son kullanıcı lisans sözleşmesini kabul ediyorum

i accept the end user license agreement terimi için benzer kelimeler ve anlamları

end user license agreement son kullanıcı lisans anlaşması
end user software license agreement son kullanıcı yazılımı lisans sözleşmesi
this end-user license agreement bu son kullanıcı lisans sözleşmesi
licensed application end user license agreement lisanslı uygulama son kullanıcı lisans sözleşmesi
third party end user license agreement üçüncü taraf son kullanıcı lisans sözleşmesi
eula end user license agreement eula son kullanıcı lisans sözleşmesi
electronic end user license agreement elektronik son kullanıcı lisans sözleşmesi
application end user license agreement uygulama son kullanıcı lisans sözleşmesi
i accept the terms of the license agreement lisans sözleşmesinin şartlarını kabul ediyorum
i accept the license agreement lisans sözleşmesini kabul ediyorum
to accept the license agreement lisans sözleşmesini kabul etmek
i accept the terms in the license agreement lisans sözleşmesindeki şartları kabul ediyorum
you accept the user agreement. kullanıcı sözleşmesini kabul ediyorsunuz.
end user license son kullanıcı lisansı
user license agreement kullanıcı lisans sözleşmesi
end license agreement lisans sözleşmesini sonlandırın
end user agreement son kullanıcı sözleşmesi
end user licence agreement son kullanıcı lisans sözleşmesi
end user service agreement son kullanıcı servis sözleşmesi
end user licensing agreement son kullanıcı lisans sözleşmesi
accompanying end user agreement. beraberindeki son kullanıcı sözleşmesi.
end-user software agreement son kullanıcı yazılım sözleşmesi
accept the license terms lisans koşullarını kabul et
single user license tek kullanıcı lisansı
user license kullanıcı lisansı
named user license adlandırılmış kullanıcı lisansı
concurrent user license eşzamanlı kullanıcı lisansı
multi-user license çok kullanıcılı lisans
one-user license tek kullanıcı lisansı
user software license kullanıcı yazılımı lisansı
user content license kullanıcı içerik lisansı
per user-license kullanıcı lisansı başına
1-user license 1 kullanıcı lisansı
additional user license ek kullanıcı lisansı
user-to-user kullanıcıdan kullanıcıya
user by user basis kullanıcı bazında kullanıcı
i accept the agreement anlaşmayı kabul ediyorum
i do not accept the agreement anlaşmayı kabul etmiyorum
accept agreement anlaşmayı kabul et
agreement to accept kabul etme sözleşmesi
end license son lisans
license agreement lisans anlaşması
software license agreement yazılım lisans anlaşması
trademark license agreement ticari marka lisans sözleşmesi
distribution license agreement dağıtım lisans sözleşmesi
master license agreement ana lisans sözleşmesi
patent license agreement patent lisans sözleşmesi
separate license agreement ayrı lisans sözleşmesi
content license agreement içerik lisans sözleşmesi
copyright license agreement telif hakkı lisans sözleşmesi