x-divert

x-divert teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
x-divert x-aktarma

x-divert terimi için benzer kelimeler ve anlamları

divert yönlendirmek
call divert çağrı aktarma
divert from sapmak
divert away uzaklaşmak
divert attention dikkatini saptırmak
divert valve yönlendirme valfi
divert resources kaynakları yönlendir
divert funds para yönlendirme
divert water su yönlendirmek
divert traffic trafiği yönlendir
divert money para aktarmak
divert attention from dikkatini dağıtmak
divert away from uzaklaşmak
divert waste atık yönlendirmek
divert business iş yönlendirmek
divert attention away from dikkatini uzak tutmak
divert around dolaşmak
divert their attention dikkatlerini dağıtmak
divert shipments gönderileri yönlendirmek
divert trade yönlendirme ticareti
divert capital aktarma sermayesi
divert from landfill çöplükten sapmak
divert focus odağı yönlendir
divert your attention dikkatini dağıt
divert energy enerjiyi yönlendirmek
divert waste from landfill atıkları depolama alanından yönlendirmek
divert efforts yönlendirme çabaları
divert time aktarma zamanı
divert a portion bir kısmını yönlendirmek
divert a business bir işi yönlendirmek
divert flow yönlendirme akışı
divert customers müşterileri yönlendir
divert for yönelmek
divert control yönlendirme kontrolü
you can divert yönlendirebilirsin
use water spray to reduce vapors or divert vapor cloud drift buharı azaltmak veya buhar bulutu sürüklenmesini yönlendirmek için su spreyi kullanın
divert urine idrar saptırmak
divert attention away dikkatini dağıtmak
divert traffic away trafiği uzağa yönlendirmek
to help divert yönlendirmeye yardım etmek
divert our attention dikkatimizi saptırmak
divert large amounts of büyük miktarları yönlendirmek
divert 50% from landfill depolama alanından% 50 sapma
inappropriately divert uygunsuz yönlendirme
divert interest ilgi alanı
to divert from the city şehirden sapmak
divert construction yönlendirme inşaatı
divert staff kadrolu personel
divert his mind aklını değiştirmek
tends to divert yönlendirme eğilimi