zaire

zaire teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
zaire zaire