zaire

zaire teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı