zagros mountains

zagros mountains teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
zagros mountains zagros dağları

zagros mountains terimi için benzer kelimeler ve anlamları

zagros zagros
adirondack mountains adirondack dağları
alai mountains alai dağları
allegheny mountains allegheny dağlar
altai mountains altay dağları
ankaratra mountains ankaratra dağları
apennine mountains apennine dağlar
appalachian mountains appalachian dağları
atlas mountains atlas dağları
baird mountains baird dağlar
balkan mountains balkan dağları
barry mountains barry mountains
beaverhead mountains beaverhead dağları
belt mountains kemer dağlar
big belt mountains büyük kemer dağları
bighorn mountains bighorn dağları
black mountains kara dağlar
blue mountains mavi dağlar
blue ridge mountains blue ridge dağları
cairngorm mountains cairngorm dağlar
cambrian mountains kambriyen dağları
cantabrian mountains cantabria dağlar
cariboo mountains kariboo dağlar
carpathian mountains karpat dağları
catoctin mountains catostin dağlar
catskill mountains catskill dağları
chugach mountains chugach dağları
clearwater mountains clearwater dağlar
coast mountains sahil dağları
cumberland mountains cumberland dağları
cumbrian mountains cumbrian dağlar
elburz mountains elburz dağları
elk mountains elk dağları
erz mountains erz dağlar
harz mountains harz dağları
jura mountains jura dağları
khingan mountains khingan dağlar
kolyma mountains kolyma dağlar
kravanh mountains kravanh dağları
laurentian mountains laurentli dağlar
lebanon mountains lübnan dağları
leibniz mountains leibniz dağlar
lewis mountains lewis dağları
little belt mountains küçük kemer dağlar
mackenzie mountains mackenzie dağları
maoke mountains maoke dağları
mitumba mountains mitumba dağları
mourne mountains morne dağlar
notre dame mountains notre dame dağları
olympic mountains olimpiyat dağları