zafu

zafu teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
zafu zafu