zaffer

zaffer teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
zaffer zaffer