zadok

zadok teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
zadok zadok