zabulon

zabulon teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
zabulon zabulon