zabrze

zabrze teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
zabrze zabrze