zabaglione

zabaglione teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
zabaglione zabaglione

zabaglione terimi için benzer kelimeler ve anlamları

strawberries zabaglione çilek zabaglione