z.

z. teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
z. z.