z-zero particle

z-zero particle teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı