x-core

x-core teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
x-core x-çekirdekli