yeasty

yeasty teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
yeasty mayalı

yeasty terimi için benzer kelimeler ve anlamları

yeasty smell maya kokusu
yeasty odor maya kokusu