yeast

yeast teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı