yearner

yearner teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
yearner yearner