yearned

yearned teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
yearned arzuladı