yearned

yearned teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı