yearly

yearly teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
yearly yıllık

yearly terimi için benzer kelimeler ve anlamları

yearly meeting yıllık toplantı
on a yearly basis yıllık bazda
yearly basis yıllık bazda
half yearly yarı yıllık
yearly income yıllık gelir
yearly rate yıllık ücret
yearly turnover yıllık ciro
adequate yearly progress yeterli yıllık ilerleme
yearly fee yıllık ücret
twice yearly yılda iki kez
yearly surveillance yıllık gözetim
yearly average yıllık ortalama
on yearly basis yıllık bazda
yearly revenue yıllık gelir
yearly bonus yıllık bonus
a yearly basis yıllık bazda
yearly budget yıllık bütçe
semi-yearly yarı yıllık
yearly payment yıllık ödeme
as a yearly rate yıllık oran olarak
yearly wage yıllık ücret
yearly rent yıllık kira
yearly amount yıllık miktar
yearly event yıllık etkinlik
yearly report yıllık rapor
yearly installments yıllık taksitler
yearly schedule yıllık program
yearly sales yıllık satışlar
annual yearly progress yıllık yıllık ilerleme
yearly profit yıllık kar
5 yearly 5 yıllık
yearly forecast yıllık tahmin
yearly closing yıllık kapanış
yearly deductible yıllık kesinti
yearly statement yıllık beyan
held yearly yıllık tutulan
equal yearly yıllık olarak eşit
yearly thereafter bundan sonraki yıl
yearly audit yıllık denetim
half yearly basis yarım yıllık bazda
yearly review yıllık inceleme
average yearly income ortalama yıllık gelir
yearly total yıllık toplam
yearly tuition yıllık öğrenim
yearly physical yıllık fiziksel
half-yearly results yarım yıllık sonuçlar
yearly renewable yıllık yenilenebilir
yearly volume yıllık hacim
yearly cycle yıllık döngü
yearly calendar yıllık takvim