yearling

yearling teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı