yearend

yearend teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
yearend yıl sonu