year-end

year-end teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
year-end yıl sonu

year-end terimi için benzer kelimeler ve anlamları

year-end new year yılsonu yeni yıl
prior year year end önceki yıl yıl sonu
end to end uçtan uca
end-to-end son uca
end-to-end solution uçtan uca çözüm
end-to-end process uçtan uca süreç
from end to end uçtan uca
end-to-end service uçtan uca hizmet
end-to-end encryption uçtan uca şifreleme
end to end system uçtan uca sistem
end-to-end testing uçtan uca test
end-to-end approach uçtan uca yaklaşım
end-to-end security uçtan uca güvenlik
end-to-end supply chain uçtan uca tedarik zinciri
end-to-end management uçtan uca yönetim
end-to-end view uçtan uca görünüm
stretched out end-to-end uçtan uca uzanmış
laid end to end baştan sona koydu
end-to-end experience uçtan uca deneyim
end-to-end visibility uçtan uca görünürlük
end-to-end communication uçtan uca iletişim
front end back end ön uç arka uç
end-to-end workflow uçtan uca iş akışı
end to end test uçtan uca test
end to end project projeyi uçtan uca
end-to-end delivery uçtan uca teslimat
end-to-end capabilities uçtan uca yetenekler
front end and back end ön uç ve arka uç
end-to-end delay uçtan uca gecikme
end to end connection uçtan uca bağlantı
end-to-end business baştan sona iş
end-to-end integration uçtan uca entegrasyon
end-to-end processing uçtan uca işleme
end-to-end application uçtan uca uygulama
end-to-end data uçtan uca veri
end-to-end performance uçtan uca performans
end-to-end provider uçtan uca sağlayıcı
end-to-end responsibility baştan sona sorumluluk
end-2-end uç-2-uç
end-to-end business process uçtan uca iş süreci
end-to-end chain baştan sona zincir
end-to-end customer experience uçtan uca müşteri deneyimi
end-to-end quality uçtan uca kalite
end-to-end protection uçtan uca koruma
end-to-end perspective uçtan uca bakış açısı
end-to-end automation uçtan uca otomasyon
end-to-end supplier uçtan uca tedarikçi
placed end to end uçtan uca yerleştirilir
end-to-end basis uçtan uca temel
end-to-end connectivity uçtan uca bağlantı