yean

yean teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
yean kuzulamak