yeager

yeager teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
yeager yeager