ye jianying

ye jianying teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
ye jianying sen jianying