yds.

yds. teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
yds. yds.

yds. terimi için benzer kelimeler ve anlamları

yds yds