yd.

yd. teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
yd. yd.