yd

yd teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
yd yd