yclept

yclept teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
yclept adında