yazidi

yazidi teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
yazidi yezidi