yaws

yaws teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
yaws ekvator frengisi