yawp

yawp teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
yawp yawp