yawnful

yawnful teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
yawnful yawnful