yawner

yawner teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
yawner yawner