yawmeter

yawmeter teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
yawmeter yawmeter