yawl

yawl teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
yawl yole

yawl terimi için benzer kelimeler ve anlamları

cat yawl kedi yawl
yawl-rigged yolesi-hileli