yawing

yawing teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı