yawey

yawey teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
yawey yawey