yawed

yawed teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
yawed yawed