yatter

yatter teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
yatter yatter