yassy

yassy teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
yassy yassy