yasmin

yasmin teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
yasmin yasmin