yasir arafat

yasir arafat teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
yasir arafat yasir arafat

yasir arafat terimi için benzer kelimeler ve anlamları

arafat, yasir arafat, yasir
arafat arafat