yarmuk

yarmuk teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
yarmuk yarmuk